ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت در شورایاری

1

عبداله محمودی

اصلی ( جانشین دبیر )

2

رحمت اله راجی

اصلی (دبیر محله )

3

مظاهر روزبهانی

اصلی

4

صادق ملکی پور

اصلی

5

ذبیح اله وادانی

اصلی

6

سیداحمد حسینی

اصلی

7

امیررضا حاجی قاسمی

اصلی ( منشی )

8

سیدمهدی توکلی

علی البدل

9

احمد لشکری

علی البدل

10

زهرا شهبازی

علی البدلنشانی دفتر شورایاری محله پنج :

خیابان فتح - میدان فتح - بوستان فتح - دفتر شورایاری
تلفن : 66632863


نام دبیر محله : رحمت اله راجی
شماره همراه : 09194364031

اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما