عملکرد ساب پرتال سرای محله مهرآباد جنوبی را در کمک به شناسایی فعالیت های سرای محله چگونه ارزیابی می نمایید؟
نحوه آشنایی شما با ساب پرتال محله مهرآباد جنوبی از چه طریق بوده است؟
میزان رضایت شما نسبت به اطلاع رسانی های ساب پرتال چقدر می باشد؟فعالیت های سرای محله در رفع معضلات و پاسخگویی به نیازهای محله را تا چه اندازه مفید میدانید؟ایجاد فضای سرگرمی بصورت آنلاین (مثل بازی های اینترنتی)در ساب پرتال چقدر برای شما اهمیت دارد؟
برگزاری امور هنری و ادبی به صورت آنلاین (از قبیل مسابقات مربوطه)و گفتگوی هنری و ادبی در ساب پرتال تا چه اندازه برای شما اهمیت دارد؟
با مراجعه به ساب پرتال سرای محله مهرآباد جنوبی تا چه اندازه نیاز شما برآورده شده است؟افراد خانواده شما تا چه اندازه با فعالیت های سرای محله آشنایی دارند؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه