نشریه بر خط سرای محله مهرآباد جنوبی سی ام هر ماه منتشر می گردد و در ساب پرتال قرار می گیرد.

نشریه مرداد ماهدانلود کنید