يك خطا رخ داد. خطا: در حال حاضر در دسترس نمی باشد.
کانون ره جویان

پیام شما در بازه زمانی  24 ساعت جواب داده خواهد شد

 تماس با ما

دبیر کانون : رضا حسینی

 66680218
10000002441714
mehrabad.refah@gmail.com
بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ،ساختمان عقیق

تاریخ تولد : 1360

مدرک تحصیلی  :

 دیپلم

سابقه کاری :

مدرس

مدارک :

مدرک رایانه کار

رزومه
صورتجلسه مهرماه کانون رهجویان

برگزاری اردوی جمشیدیه برگزاری اردوی جمشیدیه
1392/10/12

تاریخ:92/10/11 منبع خبر:روابط عمومی سرای محله

کلاس آموزشی اعتیاد و جامعه
1392/7/19

تاریخ : 92/07/20 مکان : سرای محله مهرآباد جنوبی منبع خبر : خانه رفاه/کانون ره جویان

مددیاری اعتیاد مددیاری اعتیاد
1392/7/15

تاریخ : 92/07/15 مکان : سرای محله مهرآباد جنوبی منبع خبر : خانه رفاه و خدمات اجتماعی