کسب مقام مهرآباد جنوبی در کانون رسانه های دیجیتال منطقه 9
1392/9/20

تاریخ : 92/09/20 منبع خبر : خانه فناوری اطلاعات

برگزاری همایش رسانه های دیجیتال برگزاری همایش رسانه های دیجیتال
1392/7/20

تاریخ : 92/07/20 منبع خبر :خانه فناوری اطلاعات

برگزاری همایش طراحی وب برگزاری همایش طراحی وب
1392/7/19

تاریخ : 92/07/17 مکان : سرای محله مهرآباد جنوبی منبع خبر : خانه فناوری اطلاعات/کانون رسانه های دیجیتال

برگزاری همایش رسانه های دیجیتال شکوفا برگزاری همایش رسانه های دیجیتال شکوفا
1392/7/19

تاریخ : 92/07/20 مکان : ایوان شمس منبع خبر : خانه فناوری اطلاعات/کانون رسانه های دیجیتال

نظرسنجی

آشنایی شما با فعالیت های این واحد از چه طریق بوده است؟
نحوه برخورد مسئول واحد را با اهالی محله چگونه ارزیابی می کنید؟
جنسیت


آیا تا به حال عضو یکی از کانون های ابن واحد بوده اید؟اطلاعات این واحد از نظر شما چگونه می باشد؟
سطح رضایت شما از فعالیت های این واحد چقدر می باشد؟

سطح رضایت شمااز اطلاع رسانی فعالیت های این واحد چقدر می باشد؟

گروه سنیثبت نظر  مشاهده نتیجه
صورتجلسه کانون رسانه های دیجیتال مهرماه