صورتجلسه کانون وبلاگ نویسی مهرماه

آخرین مهلت تحویل آثار وبلاگ نویسی آخرین مهلت تحویل آثار وبلاگ نویسی
1392/10/24

تاریخ : 92/10/24 منبع خبر : خانه فناوری اطلاعات

برگزاری کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی برگزاری کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی
1392/10/17

تاریخ : 92/10/17 منبع خبر : خانه فناوری اطلاعات

فراخوان کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی فراخوان کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی
1392/10/14

تاریخ:92/10/14 منبع خبر:خانه فناوری اطلاعات

فراخوان کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی
1392/10/7

تاریخ:92/10/07 منبع خبر:خانه فناوری اطلاعات

برگزاری کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی
1392/10/7

تاریخ:92/10/05 منبع خبر:خانه فناوری اطلاعات

کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی
1392/9/28

تاریخ :92/09/28 منبع خبر :خانه فناوری اطلاعات

بازدید مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه عملکرد از کارگاه آموزشی رباتیک و وبلاگ نویسی بازدید مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه عملکرد از کارگاه آموزشی رباتیک و وبلاگ نویسی
1392/9/22

تاریخ : 92/09/21 منبع خبر : خانه فناوری اطلاعات

برگزاری کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی برگزاری کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی
1392/9/22

تاریخ : 92/09/21 منبع خبر : خانه فناوری اطلاعات

برگزاری جلسه کانون وبلاگ نویسی برگزاری جلسه کانون وبلاگ نویسی
1392/8/23

تاریخ : 92/08/23 منبع خبر : خانه فناوری اطلاعات

برگزاری دومین همایش وبلاگ نویسی برگزاری دومین همایش وبلاگ نویسی
1392/8/15

تاریخ : 92/08/15 منبع خبر : خانه فناوری اطلاعات