کانون پیشگیری از استعمال دخانیات

پیام شما در بازه زمانی  24 ساعت جواب داده خواهد شد

 تماس با ما

دبیر کانون : خاتون ابراهیم زاده

 66682835
10000002441714
mehrabad.salamat@gmail.com
بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ،ساختمان عقیق

تاریخ تولد : 1333

مدرک تحصیلی  :

زیر دیپلم

سابقه کاری :

بهیار

مدارک :

مدرک رایانه کار

رزومه