کانون پیشگیری از چاقی

پیام شما در بازه زمانی  24 ساعت جواب داده خواهد شد

 تماس با ما

دبیر کانون : زهرا شهبازی

 66682835
10000002441714
mehrabad.salamat@gmail.com
بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ،ساختمان عقیق

تاریخ تولد : 1340

مدرک تحصیلی  :

 دیپلم

سابقه کاری :

شورایار و معتمد محله

مدارک :

مدرک رایانه کار

رزومه