کانون پیشگیری از چاقی

پیام شما در بازه زمانی  24 ساعت جواب داده خواهد شد

 تماس با ما

دبیر کانون : زهرا شهبازی

 66682835
10000002441714
mehrabad.salamat@gmail.com
بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ،ساختمان عقیق

تاریخ تولد : 1340

مدرک تحصیلی  :

 دیپلم

سابقه کاری :

شورایار و معتمد محله

مدارک :

مدرک رایانه کار

رزومه
صورتجلسه آبان ماه کانون پیشگیری از چاقی صورتجلسه آبان ماه کانون پیشگیری از چاقی

صورتجلسه مهرماه کانون پیشگیری از چاقی صورتجلسه مهرماه کانون پیشگیری از چاقی

جلسه خانه سلامت با کانونهای سلامت محور جلسه خانه سلامت با کانونهای سلامت محور
1392/10/19

تاریخ : 92/10/19 منبع خبر : خانه سلامت

مشاوره فردی تغذیه و رژیم درمانی مشاوره فردی تغذیه و رژیم درمانی
1392/10/19

تاریخ : 92/10/17 منبع خبر : خانه سلامت

مشاوره فردی روانشناسی مشاوره فردی روانشناسی
1392/10/11

تاریخ:92/10/11 منبع خبر:خانه سلامت

توزیع کارت استخر رایگان به دبیران و اعضای کانونها توزیع کارت استخر رایگان به دبیران و اعضای کانونها
1392/9/12

مشاوره فردی تغذیه مشاوره فردی تغذیه
1392/8/30

تاریخ : 92/08/29 منبع خبر : خانه سلامت

مسابقه ورزشی به مناسبت هفته ملی دیابت ویژه کانونها مسابقه ورزشی به مناسبت هفته ملی دیابت ویژه کانونها
1392/8/30

تاریخ : 92/08/28 منبع خبر : خانه سلامت/ورزش

مشاوره فردی تغذیه مشاوره فردی تغذیه
1392/8/21

تاریخ : 92/08/21 منبع خبر : خانه سلامت

کنترل فشار خون کنترل فشار خون
1392/7/19

تاریخ : 92/07/20 مکان : سرای محله منبع خبر :خانه سلامت

جلسه دبیر کانون های خانه سلامت جلسه دبیر کانون های خانه سلامت
1392/6/29

تاریخ : 92/06/28 مکان : سرای محله منبع خبر :خانه سلامت