کانون دیابت

پیام شما در بازه زمانی  24 ساعت جواب داده خواهد شد

 تماس با ما

دبیر کانون : فاطمه باسیتی

 66682835
10000002441714
mehrabad.salamat@gmail.com
بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ،ساختمان عقیق

تاریخ تولد : 1330

مدرک تحصیلی  :

 زیردیپلم

سابقه کاری :

مربی

مدارک :

مدرک رایانه کار

رزومه
صورتجلسه آبان ماه کانون دیابت صورتجلسه آبان ماه کانون دیابت

صورتجلسه مهرماه کانون پیشگیری از دیابت صورتجلسه مهرماه کانون پیشگیری از دیابت

کلاس آموزشی عوارض دیابت
1393/2/27

تاریخ : 93/02/27 منبع خبر : خانه سلامت

مشاوره و ویزیت رایگان پزشکی
1393/2/27

تاریخ : 93/02/27 منبع خبر : خانه سلامت

غربالگری قند خون غربالگری قند خون
1392/10/26

تاریخ : 92/10/26 منبع خبر : خانه سلامت

کنترل قند خون ساکنین محله کنترل قند خون ساکنین محله
1392/10/24

تاریخ : 92/10/24 منبع خبر : خانه سلامت

جلسه خانه سلامت با کانونهای سلامت محور جلسه خانه سلامت با کانونهای سلامت محور
1392/10/19

تاریخ : 92/10/19 منبع خبر : خانه سلامت

اتوبوس دیابت اتوبوس دیابت
1392/10/17

تاریخ : 92/10/17 منبع خبر : خانه سلامت

مشاوره فردی روانشناسی مشاوره فردی روانشناسی
1392/10/11

تاریخ:92/10/11 منبع خبر:خانه سلامت

ویزیت رایگان پزشکی
1392/10/2

تاریخ:92/10/02 منبع خبر:خانه سلامت

کنترل قند خون کنترل قند خون
1392/9/19

تاریخ : 92/09/18 منبع خبر : خانه سلامت

توزیع کارت استخر رایگان به دبیران و اعضای کانونها توزیع کارت استخر رایگان به دبیران و اعضای کانونها
1392/9/12