يك خطا رخ داد. خطا: در حال حاضر در دسترس نمی باشد.
کانون خبرنگاران آزاد

پیام شما در بازه زمانی  24 ساعت جواب داده خواهد شد

 تماس با ما

دبیر کانون : مریم احمدی

 66682612
10000002441714
mehrabad.farhang@gmail.com
بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ،ساختمان عقیق

تاریخ تولد : 1360

مدرک تحصیلی  :

 دیپلم

سابقه کاری :

عضو نویسندگان مجمع ادب

مدارک :

مدرک رایانه کار

مدرک عکاسی

رزومه
صورتجلسه مهرماه کانون خبرنگاران آزاد

برپایی غرفه صنایع دستی به مناسبت دهه کرامت برپایی غرفه صنایع دستی به مناسبت دهه کرامت
1392/6/25

تاریخ : 92/06/19 تا 92/06/23 مکان : بوستان شمشیری منبع خبر: خانه فرهنگ و هنر محله مهرآباد جنوبی