کانون ادبی محله

پیام شما در بازه زمانی  24 ساعت جواب داده خواهد شد

 تماس با ما

دبیر کانون : فاطمه مجیدی

 66682668
10000002441714
mehrabad.farhang@gmail.com
بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ،ساختمان عقیق

تاریخ تولد : 1366

مدرک تحصیلی  :

لیسانس نرم افزار

سابقه کاری :

مربی هنری

مدارک :

معرق

رایانه کار

رزومه