يك خطا رخ داد. خطا: در حال حاضر در دسترس نمی باشد.
کانون تعاونی محلی و مشاغل خانگی

پیام شما در بازه زمانی  24 ساعت جواب داده خواهد شد

 تماس با ما

دبیر کانون : فاطمه لطفی

 66682612
10000002441714
mehrabad.karafarini@gmail.com
بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ،ساختمان عقیق

تاریخ تولد : 1360

مدرک تحصیلی  :

 دیپلم

سابقه کاری :

مربی

مدارک :

مدرک رایانه کار

رزومه
صورتجلسه مهرماه کانون تعاونی محلی و و مشاغل خانگی

برگزاری کارگاه آموزشی خیاطی با الگو برگزاری کارگاه آموزشی خیاطی با الگو
1392/8/30

تاریخ : 92/08/29 منبع خبر : خانه کارآفرینی

کارگاه آموزشی مکرومه بافی کارگاه آموزشی مکرومه بافی
1392/8/23

تاریخ : 92/08/23 منبع خبر : خانه کارآفرینی /کارگروه فرهنگ و هنر

کلاس آموزش خیاطی
1392/5/19

تاریخ : 92/05/23 مکان : سرای محله منبع خبر : خانه کارآفرینی