يك خطا رخ داد. خطا: در حال حاضر در دسترس نمی باشد.
کانون مطالعه

پیام شما در بازه زمانی  24 ساعت جواب داده خواهد شد

 تماس با ما

دبیر کانون : فاطمه اسماعیل نیا

 66682612
10000002441714
mehrabad.ketab@gmail.com
بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ،ساختمان عقیق

تاریخ تولد :1373

مدرک تحصیلی  :

 دیپلم

سابقه کاری :

مربی

مدارک :

مدرک رایانه کار

رزومه
صورتجلسه مهرماه کانون مطالعه

جلسه شهریور ماه خانه کتاب جلسه شهریور ماه خانه کتاب
1392/6/25

تاریخ : 92/06/25 مکان : سرای محله منبع خبر : خانه کتاب