يك خطا رخ داد. خطا: در حال حاضر در دسترس نمی باشد.
کانون آموزش و اطلاع رسانی

پیام شما در بازه زمانی  24 ساعت جواب داده خواهد شد

 تماس با ما

دبیر کانون : محمد محبی

 66682612
10000002441714
mehrabad.davam@gmail.com
بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ،ساختمان عقیق

تاریخ تولد : 1365

مدرک تحصیلی  :

کارشناسی

سابقه کاری :

مربی ورزشی

مدارک :

مدرک رایانه کار

رزومه