يك خطا رخ داد. خطا: در حال حاضر در دسترس نمی باشد.
کانون حفظ و انسجام

پیام شما در بازه زمانی  24 ساعت جواب داده خواهد شد

 تماس با ما

دبیر کانون : حمیده پورمند

 66682612
10000002441714
mehrabad.davam@gmail.com
بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ،ساختمان عقیق

تاریخ تولد : 1358

مدرک تحصیلی  :

دیپلم

سابقه کاری :

مدرس

مدارک :

مربیگری

رزومه
صورتجلسه مهرماه کانون حفظ و انسجام

برگزاری اردوی جمشیدیه برگزاری اردوی جمشیدیه
1392/10/12

تاریخ:92/10/11 منبع خبر:روابط عمومی سرای محله

جلسه کارگروه مدیریت بحران جلسه کارگروه مدیریت بحران
1392/8/19

تاریخ : 92/08/19 منبع خبر : کارگروه مدیریت بحران

جلسه کارگروه دوام جلسه کارگروه دوام
1392/5/6

مکان و زمان : 92/04/19 ساعت 10 الی 12 سرای محله مهرآباد جنوبی تعداد مخاطب : 30 نفر  منبع خبر: خانه دوام و ایمنی