يك خطا رخ داد. خطا: در حال حاضر در دسترس نمی باشد.
کانون محله ایمن

پیام شما در بازه زمانی  24 ساعت جواب داده خواهد شد

 تماس با ما

دبیر کانون : اکبر محبوبی

 66682612
10000002441714
mehrabad.imeni@gmail.com
بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ،ساختمان عقیق

تاریخ تولد : 1360

مدرک تحصیلی  :

دیپلم

سابقه کاری :

مربی

مدارک :

رایانه کار

رزومه