يك خطا رخ داد. خطا: در حال حاضر در دسترس نمی باشد.
کانون والدین پیشگام

پیام شما در بازه زمانی  24 ساعت جواب داده خواهد شد

 تماس با ما

دبیر کانون : مریم سیمین

 66682612
10000002441714
mehrabad.koodak@gmail.com
بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ،ساختمان عقیق

تاریخ تولد : 1362

مدرک تحصیلی  :

کارشناسی حسابداری

سابقه کاری :

حسابدار موسسه مهر

حسابدار موسسه یاران پیشگام

مدارک :

مدرک رایانه کار

رزومه