يك خطا رخ داد. خطا: در حال حاضر در دسترس نمی باشد.
کانون نویسندگان محلی

پیام شما در بازه زمانی  24 ساعت جواب داده خواهد شد

 تماس با ما

دبیر کانون : مرتضی یاراحمدی

 66682612
10000002441714
mehrabad.pajoohesh@gmail.com
بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ،ساختمان عقیق

تاریخ تولد : 1358

مدرک تحصیلی  :

کارشناسی

سابقه کاری:

مدرس

مدارک :

مدرک ICDL

رزومه
صورتجلسه مهرماه کانون نویسندگان محلی

هم اندیشی تحت عنوان بررسی راه های جذب نیروهای متخصص برای آموزش
1393/11/27

برگزاری جلسه پژوهشگران منطقه 9 با مدیر اداره مطالعات منطقه 9 برگزاری جلسه پژوهشگران منطقه 9 با مدیر اداره مطالعات منطقه 9
1392/10/10

تاریخ:92/10/09 منبع خبر:خانه پژوهش

همایش هم اندیشی محله برگزار شد  همایش هم اندیشی محله برگزار شد
1392/10/7

تاریخ:92/10/05 منبع خبر:خانه پژوهش

برگزاری هم اندیشی بزرگ محله ای برگزاری هم اندیشی بزرگ محله ای
1392/9/25

تاریخ:92/09/25 منبع خبر: خانه پژوهش

برگزاری جلسه با مسؤلین خانه ها در راستای برگزاری هم اندیشی بزرگ محله
1392/9/25

تاریخ:92/09/25 منبع خبر: خانه پژوهش

برگزاری کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی برگزاری کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی
1392/9/20

تاریخ : 92/09/20 منبع خبر : خانه پژوهش

برگزاری دومین کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی
1392/8/14

تاریخ : 92/08/14 مکان : سرای محله منبع خبر : خانه پژوهش

برگزاری اولین کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی برگزاری اولین کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی
1392/7/20

تاریخ : 92/07/20 مکان : سرای محله منبع خبر :خانه پژوهش

کارگاه نرم افزار spss ویژه پژوهشگران  کارگاه نرم افزار spss ویژه پژوهشگران
1392/5/28

تاریخ : 92/05/29 مکان برگزاری کارگاه :سرای محله استاد معین منبع خبر : خانه پژوهش مهرآباد جنوبی