يك خطا رخ داد. خطا: در حال حاضر در دسترس نمی باشد.
کانون تاریخ شفاهی

پیام شما در بازه زمانی  24 ساعت جواب داده خواهد شد

 تماس با ما

دبیر کانون : جواد بهروز فخر

 66682612
10000002441714
mehrabad.pajoohesh@gmail.com
بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ،ساختمان عقیق

تاریخ تولد : 1346

مدرک تحصیلی  :

کارشناسی جفرافیای انسانی –اقتصادی

سابقه کاری :

مربی و مدرس در دوره های اموزش روایتگری

مسئول کارگروه مدیریت بحران شهرک شهید باقری

مدارک :

1-شرکت در اولین دوره آموزش استاد

راوی دانشگاه امام حسین(ع)

2-اخذ مدرک از هفتمین همایش تخصصی تاریخ

شفاهی ایران باموضوع تدوین در تاریخ شفاهی

3-اخذ مدرک کارگاه آموزشی مبانی تاریخ شفاهی

رزومه
صورتجلسه مهرماه کانون تاریخ شفاهی

هم اندیشی تحت عنوان بررسی راه های جذب نیروهای متخصص برای آموزش
1393/11/27

اولین نشست تاریخ پژوهی تاریخ شفاهی محله مهرآبادجنوبی
1393/2/22

تاریخ : 93/02/18 منبع خبر :خانه پژوهش

اختتامیه دوره اول کارگاه های آموزشی تاریخ شفاهی
1392/12/4

منبع خبر : خانه پژوهش

برگزاری کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی
1392/10/11

تاریخ:92/10/11 منبع خبر:خانه پژوهش

برگزاری جلسه پژوهشگران منطقه 9 با مدیر اداره مطالعات منطقه 9 برگزاری جلسه پژوهشگران منطقه 9 با مدیر اداره مطالعات منطقه 9
1392/10/10

تاریخ:92/10/09 منبع خبر:خانه پژوهش

همایش هم اندیشی محله برگزار شد  همایش هم اندیشی محله برگزار شد
1392/10/7

تاریخ:92/10/05 منبع خبر:خانه پژوهش

برگزاری هم اندیشی بزرگ محله ای برگزاری هم اندیشی بزرگ محله ای
1392/9/25

تاریخ:92/09/25 منبع خبر: خانه پژوهش

برگزاری جلسه با مسؤلین خانه ها در راستای برگزاری هم اندیشی بزرگ محله
1392/9/25

تاریخ:92/09/25 منبع خبر: خانه پژوهش

برگزاری کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی برگزاری کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی
1392/9/20

تاریخ : 92/09/20 منبع خبر : خانه پژوهش

برگزاری دومین کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی
1392/8/14

تاریخ : 92/08/14 مکان : سرای محله منبع خبر : خانه پژوهش