کانون آموزش یاران محله

پیام شما در بازه زمانی  24 ساعت جواب داده خواهد شد

 تماس با ما

دبیر کانون : الهه سیلاخوری

 66682612
10000002441714
mehrabad.elmozendegi@gmail.com
بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ،ساختمان عقیق

تاریخ تولد : 1360

مدرک تحصیلی  :

 دیپلم

سابقه کاری :

مربی

مدارک :

مدرک رایانه کار

رزومه