ساختمان سرای محله  که از سال 89 به سرای محله مهرآباد جنوبی تبدیل شد در سال های قبل ساختمان عقیق بوده که شامل کتابخانه عقیق و بخش های فرهنگی دیگر بوده است .

 

همزمان با اجرا شدن طرح مدیریت محله در تهران و بهره برداری از سراهای محلات تهران در سال 1389 و پس از شکل گیری کارگروه ها و انتخاب آقای محمد ولیدآبادی به عنوان مدیر محله و انتخاب ساختمان عقیق به عنوان سرای محله در اوایل تیر سال 90 سرای محله مهرآباد جنوبی آغاز به کار نمود.

مشخصات ساختمان سرای محله مهرآباد جنوبی

متراژ:470 متر

طبقات:2طبقه

مساحت:1000متر

سازه: اسکلت بتنی

سال ساخت : 1380